Informacje

Ważne!

Informujemy, że produkty prezentowane pod marką MAGNIFICY
o numerach kodów kreskowych:

590 1332 570009
590 1332 580008


nie są produktami naszej Firmy
a jedynie bezprawnie podszywają się pod nasze produkty
Prosimy o zachowanie ostrożności przy ich stosowaniu!
W przypadku wątpliwości bardzo prosimy o kontakt.

 

POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES


Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie nowego Prawa Telekomunikacyjnego, informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszych serwisach, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników.
Przeglądarki internetowe w wielu przypadkach domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookie. Użytkownik może w każdym momencie zmienić te ustawienia. Szczegółowe informacje o obsłudze plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz dokumentacji przeglądarki internetowej.

Dalsze korzystanie ze strony Firmy CHEMIS Sp.j. – www.chemis.com.pl, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptują Państwo politykę stosowania plików cookies.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r. ) dalej RODO, informujemy, że:

Firma CHEMIS Sp.j. z siedzibą w Ksawerów Żdżary przy ul. Tymiankowej 27, 29, 33 przetwarza Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz stanowisko. Dane te były pozyskane w związku z naszymi wcześniejszymi kontaktami ( rozmowy telefoniczne, korespondencja mailowa, udział w spotkaniach handlowych ) związanymi z Państwa zainteresowaniem naszą ofertą produkcyjno – usługową lub zainteresowaniem Firmy CHEMIS Sp.j. Państwa ofertą produkcyjno – usługową .

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma CHEMIS Sp.j. z siedzibą w 95-054 Ksawerów Żdżary, ul. Tymiankowa 27, 29, 33
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-d RODO, tj. w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze współpracy.
  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Firma CHEMIS Sp.j. i ewentualne podmioty powiązane z nią umowami
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wpłynięciem
  5. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie – może Pani/Pan realizować bezpośrednio w sekretariacie Firmy CHEMIS Sp.j., pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Firma CHEMIS Sp.j. 95-054 Ksawerów Żdżary, ul. Tymiankowa 27, 29, 33 lub drogą elektroniczną na adres: firma@chemis.com.pl w temacie wiadomości wpisując RODO.
  6. Firma CHEMIS Sp.j. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Firma CHEMIS Sp.j. 95-054 Ksawerów Żdżary, ul. Tymiankowa 27, 29, 33 lub drogą elektroniczną na adres: firma@chemis.com.pl w temacie wiadomości wpisując RODO.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji łączących strony relacji handlowych, zawartych umów itp.
  9. Informujemy również, że Firma CHEMIS Sp.j. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

 FIRMA CHEMIS sp.j. ul. Tymiankowa 27/29/33, Ksawerów Żdżary k/Łodzi
© 2021 by Firma Chemis
e-mail: firma@chemis.com.pl tel.(0-42) 213-89-07 lub 08