Informacje o spółce

Firma "CHEMIS" Sp.j.

W. Arent, S. Stusio,
J. Arent, M. Stusio

NIP: 727-01-34-493

Sąd Rejonowy
dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego

KRS 0000060508

FIRMA CHEMIS sp.j. ul. Tymiankowa 27/29/33, Ksawerów Żdżary k/Łodzi
© 2021 by Firma Chemis
e-mail: firma@chemis.com.pl tel.(0-42) 213-89-07 lub 08