Kontakt

Dane kontaktowe

Firma „CHEMIS” Sp.j.
ul. Tymiankowa 27, 29, 33
95-054 Ksawerów Żdżary, Polska
firma@chemis.com.pl
tel: +48 42 213 89 07
tel: +48 42 213 89 08
fax: +48 42 213 89 09
GLN 5909000729308

Firma „CHEMIS” Sp.j.
W. Arent, S. Stusio,
J. Arent, M. Stusio
NIP: 727-01-34-493
Sąd Rejonowy
dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego
KRS 0000060508